Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pre tretiakov

Pre tretiakov

 

Matematika Slovenský jazyk   Prírodoveda Vlastiveda Informatická výchova
Číselný rad Doplňovanie i/y

Príbuzné slová k vybraným slovám po m

Veci okolo nás

Vyskúšaj si orientáciu na rôznych mapách - nájdi svoju obec, školu, dom.

Mapy

PL 1 - word- oddeľovanie slov
Sčítanie, odčítanie bez prechodu - 1.

Abeceda

Abeceda-alf

Vybrané slová po p - 1.cvičenie TEST - Veci okolo nás Turistická mapa

PL 2 - word - 

farba písma

Sčítanie, odčítanie s prechodom Delíme slová na slabiky Vybrané slová po p - 2.cv    

PL 3 - word - 

napíš slová

Doplň chýbajúce čísla Slovné rodinky Vybrané slová po p - 3.cv    

PL 4 - word -

PL 5

vkladanie obrázkov

Násobky čísel Vybrané slová po b Vybrané slová po p - 4.cv    

PL 6 - word - 

veselá abeceda

Násobenie - 1.cvičenie

Byť - biť

Oprav cyby - 1.- po p     PL 7 - word - maľované čítanie
Počítame po 1 do 1000 Vybrané slová po b- 2.cvič Oprav chyby - 2 - po p      
Vyskušaj sa - po p
Halloweenské počítanie Precvičovanie vybraných slov po m Vybrané slová po r      
Mikulášske počítanie Vybrané slová po m Vybrané slová po r - 1.cv.      
Postupné počítanie do 1000 Vybrané slová po m_2.cv Vybrané slová po r - 2.cv.      
Sčítanie pod seba - 1.cv. Vybrané slová po s Vybrané slová po r - 3.cv      
Hľadaj vodcu sčítacej rodinky Vybrané slová po s Testovačka - VS po r       

Sčítacie rodinky- 2.cvičenie

- hľadaj člena rodinky

Vybrané slová po s 

Prečítaj si:

vydra

výr

vyžla

     
Násobenie do 20_alf Vybrané slová po Vlastné a všeobecné pod.mená      
  Vybrané slová po v - 1.cv Čítanie s porozumením _1      
  Vybrané slová po v - 2. cv        
  Vybrané slová po v - 3.cv        
  Vybrané slová po v - zvyk - vysoký        

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist