Veľká násobilka - 3

Priraďovacie cvičenie

  
Vyber si správny výsledok k príkladu. Ak si hotový, klikni na slovo" Skontroluj". Pozor, beží ti čas!
27 . 2 =
32 . 2 =
49 . 2 =
25 . 3 =
18 . 5 =
2 . 48 =
3 . 32 =
4 . 23 =
5 . 17 =
4 . 18 =