Delenie spamäti do 100

Doplňovacie cvičenie

Do prázdnych okienok vpíš správne výsledky. Tentoraz ti čas nebude bežať. Bolo by fajn, keby si počítal rýchlo, ale najmä správne. Nápoveda dnes nie je.??? Stlačením "ulož odpoveď" sa tvoja odpoveď zapíše.
33 : 3 =42 : 3 = 39 : 3 = 48 : 4 = 24 : 2 =
75 : 5 = 60 : 4 = 45 : 3 = 72 : 6 = 95 : 5 =
52 : 4 = 80 : 4 = 90 : 3 = 36 : 3 =60 : 5 =
36 : 4 = 48 : 8 = 81 : 9 = 0 : 20 = 63 : 7 =