Slovné úlohy

Doplňovacie cvičenie

Do prázdnych políčok napíš príklad a doplň správnu odpoveď. Tlačítko "Pomoc" slúži ako nápoveda k správnej odpovedi. Stlačením "SKONTROLUJ" sa tvoja odpoveď skontroluje.
Na druhú úlohu pokračuj stlačením "ďalšia úloha"

1.úloha:

Jeden lístok na vlak stojí 6 €. Vypočítaj, koľko bude stáť lístok:
pre 12 cestujúcich?Stojí €.
pre 13 cestujúcich?Stojí €.
pre 15 cestujúcich?Stojí €.
pre 14 cestujúcich?Stojí €.
pre 16 cestujúcich?Stojí €.