AT

Vybrané a nevybrané slová po r

Doplňovacie cvičenie

Doplň správne i/í alebo y/ý. Skontroluje sa kliknutím na slovo "HOTOVO".
tr strgystaré kortomurovaný múrk
rbársky člnpierko z krdlaprjemný zážitok
vysoká gorlajedlé hrbyuvarená rža
rtiersky hradslnko žiarstrko Fedor
úkrt rsavarť rzotoveľké rpadlo
prsny oteckaša so škorcouporanený rpáčik
ťažký prkladstaré kortokrvať