AT

Hľadaj, čo patrí k sebe.

Priraďovacie cvičenie.

Hľadaj slová, ktoré patria k sebe.
Potomok mužského pohlavia -
Výrobok z mlieka -
Druh stromu podobného breze -
Modrina inak -
Nechať padať prúdom drobné veci -
Miestnosť, kde sa uskladňuje obilie -
Dieťa, ktoré nemá rodičov -
Hlodavec robiaci škodu v obilí -
Prístroj na meranie sily -
Druh nákazlivej detskej choroby -