AT

Prídavné mená v zemepisných názvoch

Doplňovacie cvičenie

Poznáš názvy miest a obcí?

Dopíš prídavné mená, ktoré patria k názvom miest a obcí.

Ak správne názvy nepoznáš, nájdi ich na mape.

???
Bystrica Mesto nad Váhom
Lomnica Nové Mesto
Štiavnica Dubnica
Moravce Mikuláš
Baňa Balog
Teplice Zámky
Kubín Krtíš