Násobky čísla 2

Usporiadaj násobky čísla 2

    
Usporiadaj násobky čísla 2 od najmenšieho po najväčšie. Presúvaj ich stlačením ľavého tlačidla myši. Keď budeš mať usporiadané čísla, ulož svoju odpoveď pomocou Ulož odpoveď.
K ďaším úlohám sa dostaneš tlačítko ĎALEJ. Pozor, beží ti aj čas.