AT

Slovné úlohy

Na riešenie slovných úloh potrebuješ, okrem hlavy, papier a pero. Úlohy si prečítaj. Doplň alebo vyber správnu odpoveď.