AT

Matematická pytagoriáda

Toto je ukážka príkladov z matematickej Pytagoriády. Vypočítaj príklad a napíš výsledok. Ak niektorý príklad nevieš hneď vyriešiť, choď na ďalší.