Vyskúšaj sa ako poznáš PC

Pozorne si prečítaj otázku a vyznač správnu odpoveď. Dozvieš sa ako si pracoval.