AT

Delenie so zvyškom

Priraďovacie cvičenie

Priraď správny výsledok k príkladu.