AT

Opakujeme slová s tvrdými spoluhláskami

Doplňovacie cvičenie

Doplň správne y/ý alebo i po tvrdých spoluhláskach.Keď doplníš všetky písmená klikni na " Mám to správne?". Dozvieš sa, ako sa ti darilo.
kjakhľkvadlomlnár
kuchňachrksnúťmotka
gmnastikahdinaknožiťgps
lžeburgňatždeňblskanie
knoklokkríkkmono
tždeňmlnčekplšáklžička