AT

Opakujeme spoluhlásky

Doplň správne i/í alebo y/ý. Po doplnení klikni na "Mám to správne?"
??? Zopakujeme si:
tvrdé spoluhlásky - h, ch, k, g, d, t, n, l - píšeme y/ý.
mäkké spoluhlásky - č, š, ž, dž, dz, c, j, ď, ť, ň, ľ - píšeme i/í.
maln, crkus, lmonáda, hle,
čžmy, jahod, šjeme, tždeň,
hdna, džp, kvať, motka, gč,
vajčko, nlonové, lžovačka,
cudzn, ctrónová,
nč, ohbalo, lžca, žca,
hodn, ksnuté, šat